Ձեր հարցումները 7: Պետրոս Առաքեալը Հաւատքի Վէ՞մ թէ Սատանայ 2013-06-12