ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Donate using bank transfer

Thank you for donating our mission
Շնորհակալութիւն մեր առաքելութիւնը քաջալերելու համար

Account Holder LIOST - Light of the East
Account Number BE59 9731 4104 6926 - BIC ARSPBE22
Adres: T.E.32  2100 Antwerpen-Belgium
----------------------------------------------
Milkon Armin - Deutschland
IBAN: DE30 7001 1110 6013 9706 19
BIC/SWIFT: DEKTDE7GXXX
Adres: T.E.32  2100 Antwerpen-Belgium

Donate using online form – Օնլայն օժանդակել

Ինչու՞ օգնել

1- Երանի անոր որ աղքատին հոգ կը տանի: Նեղութեան օրը Տէրը պիտի փրկէ զանիկա: Սաղմոս 41:1 2- Բոլոր տասանորդները Գանձատուն բերէք, որպէս զի իմ տանս մէջ պաշար ըլլայ: Ասով զիս փորձէք կըսէ զօրքերու Տէրը: Թէ արդեօ՞ք ձեզի երկնքի պատուհանները պիտի չբանա՞մ ու ձեզի օրհնութիւն բաշխեմ, այդքան շատ որ բաւական տեղ չըլլայ: Մաղ 3:10 3- Իւրաքանչիւրը թող տայ՝ ինչպէս որոշած է իր սիրտին մէջ, ո՛չ թէ տրտմութեամբ կամ հարկադրաբար. որովհետեւ Աստուած կը սիրէ ցնծութեամբ տուողը: Բ կորնթ 9:7 4- Աստուծոյ եւ Հօրը առջեւ՝ մաքուր ու անարատ կրօնասիրութիւնը սա՛ է.- այցելել որբերուն եւ այրիներուն՝ իրենց տառապանքին մէջ: Յակոբոս 1:27 Տասանորդի մասին - Մաս 1 «Փորձէք զԱստուած » https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2Y4fSHGHKQE Տասանորդի մասին - Մաս 2 «Փորձէք զԱստուած » https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=epgKQiwyvjM