Տեառնընդառաջի Սուրբ Պատարագի Հաղորդությունից անմասն չմնանք.