Ո՛վ չզղջացող մեղավոր, գիտե՞ս որ մեղքի ապտակն ավելի՛ ծանր է, քան ձեռքի ապտակը: