Ա. Կորնթացիս նամակի մեկնութիւն – hogevor qarozner 8

hogevor qarozner 8 ,

Պօղոս առաքեալ – Մաս1

Մեկնութիւն – Մաս3

 

 

          Շարունակելի ...

Պօղոս առաքեալ – Մաս1 / 2

Մեկնութիւն – Մաս4

Մեկնութիւն Մաս 2

Մեկնութիւն – Մաս 5