Welcome Page

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ

Աստուածաշնչական մեկնաբանութիւններ

Կրօնաբարոյական քարոզխօսութիւններ

Ովքե՞ր կրնան ներկայ ըլլալ Տէրոջը ընթրիքին 07/12/2014

2014-12-08

Ովքե՞ր կրնան ներկայ ըլլալ Տէրոջը ընթրիքին 07/12/2014

Hits : 231      Comments Count : 0
 

Անձնասիրութիւն - Անձնուռացութիւն - Մաս 2

2014-12-08

Անձնասիրութիւն - Անձնուռացութիւն - Մաս 2

Hits : 221      Comments Count : 0
 

لقاء السيد المسيح مع نيقوديموس - أنتورب بلجيكا - 2003

2014-12-08

 لقاء السيد المسيح مع نيقوديموس - أنتورب بلجيكا - 2003

Hits : 48      Comments Count : 0
 

Ի՞նչ են ընդունելի աղօթքին սկզբունքները - Մաս 2

2014-12-08

 Ի՞նչ են ընդունելի աղօթքին սկզբունքները - Մաս 2

Hits : 50      Comments Count : 0
 
Flag Flag