Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

2015.10.01, Thursday
«Left Right»

Դ կիրակի (Կարմիր կիրակի) «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի»:

Դ կիրակի (Կարմիր կիրակի) «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի»:

Ողորմի՛ր Տե՜ր, ամբողջ աշխարհին եւ մանավանդ քո Սուրբ Եկեղեցուն. հիվանդներին, վշտահարներին, ճամփորդներին, նավորդներին, խոստովանողներին, ապաշխարողներին եւ հանգուցյալ հոգիներին, որովհետեւ դու, ամենակա՜լ Տեր, գիտես մեր պետքերն ու կարիքները` մեր ...

Տգիտություն և տկարություն, ահա՛ մեղքի երկու աղբյուրները.

Տգիտություն և տկարություն, ահա՛ մեղքի երկու աղբյուրները.

Աստվածաշնչի գլխավոր վարդապետությունը մարդկանց փրկության, դրախտի առաջին մարդկանց անկման, մարդկային բնության խաթարման և քավության միջոցների մասին է։ «Բոլոր Գրքերն աստվածաշունչ են ու օգտակար են ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ ...

«Ահավոր է կենդանի Աստծո ձեռքն ընկնելը».

«Ահավոր է կենդանի Աստծո ձեռքն ընկնելը».

Երբ զղջում ենք մեղքի համար, Աստված մեզ հետ հաշտվում է, երբ մեղքը խոստովանում ենք, Աստված մեզ ներում է շնորհում, և երբ ապաշխարում ենք, պատիժներից ազատվում ենք։ Բայց եթե դու մեղքդ չես թողնում, Աստված էլ մեղքիդ պատիժը չի թողնում։ Եթե դու դեպի ...

Սուրբը Խաչի նշանով բժշկեց կնոջը:

Սուրբը Խաչի նշանով բժշկեց կնոջը:

Հասկացիր, ուրեմն, թե ինչ վիրավորանք ես հասցնում քո զարդարվելու և պճնվելու մոլուցքով բոլոր իրերի Արարչին, սքանչելի ստեղծագործողին, որը կերտել է մեր գեղեցկությունը:

Հրաժարիմք. «Մարդու գործած բոլոր մեղքերն արդյունք են չարի խաբեության և մարդու թույլ ու հեշտասեր կամքի»։

Հրաժարիմք. «Մարդու գործած բոլոր մեղքերն արդյունք են չարի խաբեության և մարդու թույլ ու հեշտասեր կամքի»։

Այսպես ուրեմն, սատանայի միջոցով մեղանչում ենք ու նրա հետ դատապարտվում, Աստծո միջոցով մեղքից սրբվում ու Նրա հետ հավիտյանս թագավորում։ «Չգիտե՞ք, որ այս աշխարհի հանդեպ սերը թշնամություն է Աստծո դեմ, քանզի ով ուզում է այս աշխարհը սիրել, իրեն թշնամի ...

«Այն ամենն, ինչ մի անգամ խոստովանում ես, կորցնում ես, լինի մեղք, թե առաքինություն».

«Այն ամենն, ինչ մի անգամ խոստովանում ես, կորցնում ես, լինի մեղք, թե առաքինություն».

Դատաստանի ժամանակ մեզ հիշեցվելու են միայն այն մեղքերը, որոնք այս կյանքում թողության չեն արժանացել։ Այս իրողությունը պատկերավոր կերպով ներկայացվում է այսպես. ամեն անգամ, երբ մարդ մեղանչում է, նրա մեղքը գրի է առնվում նրա պահապան հրեշտակի կողմից, ...